แพลตฟอร์มการสื่อสารสำหรับธุรกิจ

Shappy คือ แพลตฟอร์มการสร้างโมบายล์แอพ เพื่อเป็นช่องทางใหม่สำหรับสื่อสาร ส่งข่าวสาร
และสานความสัมพันธ์กับลูกค้า เชื่อมต่อธุรกิจของคุณสู่โลกโมบายล์


ฟังก์ชั่น News

ส่งข่าวสาร แจ้งโปรโมชั่น หรือเล่นกิจกรรมผ่านระบบ บรอดแคสท์ ไปยังผู้ติดตามทั้งหมด พร้อมระบบแจ้งเตือน push notification

ฟังก์ชั่น Chat 1-1

ระบบแชทคุยกับลูกค้าแบบ 1-1 ผ่านมือถือ

ฟังก์ชั่น Point

ระบบสะสมแต้มสำหรับธุรกิจ
เสริมสร้าง CRM


ฟังก์ชั่นพร้อมใช้อื่นๆ

News Feed & Notification
1-1 Chat
Map
Speaker Profile
Gallery
Call
Agenda
Download
Flash Sale
Contact
Shoot
Website

รูปแบบบริการแอพพร้อมใช้ Shappy

Shappy แบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. Channeled App

ใช้ได้ฟรีภายใต้แบรนด์ของ Shappy และ 2. Branded App แบบมีค่าใช้จ่าย

เป็นโมบายล์แอพสำหรับธุรกิจ


 

ดาวน์โหลด Shappy วันนี้!

Get Shappy App Now!

 
 

Content SectionContent Group SectionChange blog ContentProduct SectionProduct Group Section